(Boken om) Min trädgård är ingen vanlig trädgårdsbok

Här tipsar jag om en trädgårdsbok som för alltid ändrat min syn på trädgårdar…

(Boken om) Min trädgård är Jamaica Kincaids essäsamling om kärleken till grönska. Främst om kärleken till blomstren i den egna trädgården eller om blommorna hon drömmer om att plantera i den.

Men som så många kärlekar är trädgårdsintresset sällan oskyldigt, för i det avspeglas världsordningen som människan skapat och som lagt grunden till ett ibland förödande synsätt på ”den andre”.

Trädgårdar, blommor och blad är symboliskt laddade

Kincaid, som själv vuxit upp i ett (post)kolonialt Antigua i Karibien, vet vad en vacker trädgård kan innebära. För henne är den tätt förbunden med slavar som gjort jobbet och med stängda miljöer, såsom botaniska trädgårdar där en privilegierad klass rest runt i världen och samlat på sig växter.

Synen på den perfekta trädgården har också letat sig fram till henne i form av personliga upplevelser, exempelvis i hur rektorn på den kristna skolan synade hennes hår som ansågs växa likt ogräs. Om det så skulle ske med självutplåning skulle Kincaids hår anläggas som den prydligaste rabatt.

I (Boken om) Min trädgård är författaren fullt medveten om hur hon själv eftersträvar den vackraste trädgården. Faktiskt inte helt olik de ideal hon på samma gång kritiserar. Därför står essäerna för komplexa och nyanserade skildringar, som så många av Jamaica Kincaids böcker.

Mer information om (Boken om) Min trädgård

boken om min trädgård

Originaltitel: My Garden (Book)
Översättare: Niclas Nilsson
Utgivningsår: 2020
Bokförlag: Tranan
Sidantal: 276